המרכז לשירותי תשתית

המרכז כולל ניהול ופיתוח שירותי תשתיות אינטרנט, קיימים וחדשים, לשימוש קהילת האינטרנט הישראלית; ביניהם ניהול מרשם שמות המתחם
(Domain Name Registry) תחת הסיומת הלאומית של ישראל (.il), ניהול ופיתוח מחלף האינטרנט הישראלי IIX - Israel Internet Exchange ועוד.

איתור פרטי שם מתחם

מה ברצונך לעשות...