עדכון פרטי רישום של שם מתחם

לתשומת לבכם

עדכון פרטי רישום של שם מתחם קיים יכול להיעשות רק באמצעות הרשם המוסמך המנהל את שם המתחם.

לשאלות ותשובות נוספות