רישום שמות מתחם

איגוד האינטרנט הישראלי הוא מרשם שמות המתחם (Domain Name Registry) תחת הסיומת הלאומית של ישראל (.il).

רישום שמות מתחם נעשה בהתאם לכללי רישום המתחם, החלים מאז 1 בינואר 1999. יש לעיין בכללים טרם הגשת הבקשה.

שמות מתחם תחת הסיומות .co.il ו-.org.il

רישום שמות מתחם תחת הסיומות co.il ו-org.il נעשה באמצעות רשמים מוסמכים וישירות באמצעות האיגוד (שים לב: יקר יותר).

רשמים מוסמכים הינם גופים שהוסמכו ע"י איגוד האינטרנט לרישום שמות מתחם (דומיינים) תחת הסיומות co.il ו-org.il לאחר שנבדקה עמידתם בקריטריונים טכניים ושירותיים.

בין הרשמים מתקיימת תחרות חופשית, איגוד האינטרנט ממליץ לבדוק ולהשוות בין השירותים והמחירים המוצעים על ידי הרשמים.

עדכון:

במהלך 2016, לא יתאפשר רישום ישיר של שמות מתחם באמצעות האיגוד, והציבור יופנה לרשמי המשנה שהוסמכו ע"י האיגוד בלבד. זאת, על מנת להגביר את התחרות בין רשמי שמות המתחם בישראל - לטובת הציבור. כגוף טכנולוגי-ניטרלי, ימשיך האיגוד, לנהל את מרשם שמות המתחם, ובכך יעשה התאמה נוספת של המודל הקיים בארץ, לזה המתקיים במרשמים רבים בעולם, בהם מופעלים מרשמי הסיומות המדינתיים (ccTLD), ע"י גופים ניטרלים,ללא מטרות רווח, דוגמת האיגוד, ומאפשר למשתמש הקצה שרות ותמחור תחרותי.

מידע על שירותי הרישום ומחיריהם המוצעים על ידי הרשמים המוסמכים ניתן למצוא ברשימה להלן:

  טבלת רשמים