רישום שמות מתחם

עדכון

במהלך 2016, לא יתאפשר רישום ישיר של שמות מתחם באמצעות האיגוד, והציבור יופנה לרשמי המשנה שהוסמכו ע"י האיגוד בלבד. זאת, על מנת להגביר את התחרות בין רשמי שמות המתחם בישראל - לטובת הציבור. כגוף טכנולוגי-ניטרלי, ימשיך האיגוד, לנהל את מרשם שמות המתחם, ובכך יעשה התאמה נוספת של המודל הקיים בארץ, לזה המתקיים במרשמים רבים בעולם, בהם מופעלים מרשמי הסיומות המדינתיים (ccTLD), ע"י גופים ניטרלים,ללא מטרות רווח, דוגמת האיגוד, ומאפשר למשתמש הקצה שרות ותמחור תחרותי.

חשוב!

רישום שמות מתחם תחת הסיומות .co.il ו-.org.il נעשה גם ע"י רשמים מוסמכים. הרישום והניהול של שמות מתחם אצל הרשמים מוסמכים משתלם יותר.

רשמים מוסמכים הם גופים אשר הוסמכו על ידי איגוד האינטרנט לספק שירותי רישום שמות מתחם, לאחר שנבדקה עמידתם בקריטריונים טכניים ושירותיים. מומלץ לפנות לרשמים המוסמכים לביצוע הרישום.

בין הרשמים מתקיימת תחרות חופשית. איגוד האינטרנט ממליץ לבדוק ולהשוות בין הרשמים והשירותים המוצעים על ידם לפני בחירה באחד מהם.

רישום תחת סיומות אחרות (.ac.il, .net.il, .k12.il, .muni.il) מוגבל למחזיקים ומנוהל אך ורק ישירות באיגוד ולא באמצעות הרשמים המוסמכים.

לרישום באמצעות אתר האיגוד, בחרו אחת מהאפשרויות הבאות:

New: רישום שם מתחם חדשNew: רישום שם מתחם חדש [230 ש"ח]

Renew: הארכת תוקף רישום שם מתחםRenew: הארכת תוקף רישום שם מתחם  [230 ש"ח]

Modify: עדכון פרטים, למעט שינוי מחזיק שם המתחםModify: עדכון פרטים, למעט שינוי מחזיק שם המתחם [ללא תשלום]

Re-Assign: הקצאה מחדש של שם המתחם למחזיק חדשRe-Assign: הקצאה מחדש של שם המתחם למחזיק חדש [230 ש"ח]

Delete: מחיקת שם מתחם רשוםDelete: מחיקת שם מתחם רשום [ללא תשלום]


שמות המתחם נרשמים באיגוד לתקופה של שנתיים, ויש לחדש את תוקף רישומם בתום התקופה. יצוין שהמחיר לעיל הוא לתקופה של שנתיים.

בעיה בכניסה לאתר?

במידה שהגדרות האבטחה שלך אינן מאפשרות גישה מוצפנת (SSL). בחר שלא להשתמש בשרת מאובטח:

- אל תשתמש בשרת מאובטח

Powered By Informix