שירותי תשתית לאינטרנט הישראלי - מודל משילות לעשור הבא

לאחר מחשבות ודיונים רבים, אישר הועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי הפעלת מודל חדש לניהול שירותי התשתית הניתנים על ידי האיגוד.

המטרה הינה להבטיח שירות יציב, נייטראלי ושיוויוני לכל, תוך מתן אפשרות לכל בעלי העניין להיות שותפים בתהליך קבלת ההחלטות.

בהתבסס על המקובל במדינות החופשיות, ועל פי העקרונות לעיל, התגבש מודל המבוסס על שלוש שכבות ניהול: Sponsorship organization ; Registry Management ;Registry Operator .