ועד מנהל

בת-שבע אנגלברג-בר

בת-שבע אנגלברג-בר

המצע לפעילותי באיגוד:

השכלה:

ניסיון מקצועי:

ניסיון התנדבותי קודם: